Bức Tâm Thư của Thầy Tăn Văn Chương gởi toàn thể học sinh Trường Trung học P. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: Lý Hồng Giang – PK 1963-70)


Ban biên tập chân thành cảm ơn anh Lý Hồng Giang đã gửi tặng bức tâm thư của Thầy Tổng Giám Thị Tăn văn Chương. Niên khoá 1963–1964, anh Giang đang học lớp đệ thất (lớp 6) và anh cho biết tất cả các học sinh đều nhận được thư. Điều chúng tôi muốn lưu ý quý độc giả là ngoài lời lẽ chân tình của một người thầy thương yêu khuyên nhủ học trò như một người cha, con dấu đỏ trên thư làm chúng tôi suy nghĩ. Có lẽ lúc đó trường có từ 2000 đến 3000 học sinh cho 7 cấp lớp, từ đệ thất tới đệ nhất. Thầy đã đóng dấu đỏ trên mỗi bức thư gửi đến học trò, thể hiện sự trân trọng của thầy đối với từng học sinh và gia đình. Chúng tôi đăng lại bức tâm thơ này (chữ dùng của Thầy) như một nén hương lòng kính dâng Thầy Tổng Giám Thị mà tất cả cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký vừa kính vừa thương.