Hồi ký – Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký

GS Lê Văn Đặng

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Nam Cali năm 1995)