Thương Tiếc Gs. Lê Trọng Phỏng

Trầm Vân

Thương Tiec GS LTP_TV

Đau lòng tôi quá người ơi

Nghe tin anh đã xa rời trần gian

Trò xưa bạn cũ bàng hoàng

Xót đau quyến thuộc khăn tang trắng trời

Mắt buồn ngấn giọt lệ rơi

Bao người thương tiếc ngậm ngùi nhớ anh

 

Một người bạn quí hiền lành

Một người thầy quí nhiệt tình yêu thương

Bóng anh còn thoảng trong trường

Bảng xanh dòng phấn vấn vương tháng ngày

 

Anh đi, kỷ niệm còn đây

Học trò mất một người thầy kính yêu

Lặng buồn ngọn gió liêu xiêu

Sân trường rối tiếng chim kêu lặng buồn

 

Ngậm ngùi thắp vội nén hương

Cầu hồn anh sớm về nương Vĩnh Hằng

Nơi bình yên sáng vầng trăng

Gió bay giũ sạch bụi trần nắng mưa

 

Nghĩa tình gửi lại trường xưa

Ngả nghiêng hàng điệp cho vừa tiếc thương

 Trầm Vân