Thầy Lê Trọng Phỏng, Giáo Sư Sử Địa Petrus Ký

Đinh Anh Tuấn

(Nguồn: Đặc san “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)

GS Le Trong Phong 01

GS Le Trong Phong 02

GS Le Trong Phong 03

GS Le Trong Phong 04