Kỷ niệm trường xưa em nhớ thầy

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Kỷ niệm trường xưa em nhớ thầy,
Đứng trên bụt giảng mắt kính dầy.
Ngậm pipe phì phà làn khói thuốc,
Ngâm Kiều trích giảng văn xưa nay.


Gom góp văn chương một tập thơ,
Chắt chiu từng chữ ngọt như mơ.
Thơ đó đến đây cùng Tạ Ký,
“Ở lại cùng sầu”(*) , thơ ngẫn ngơ.

Ôm cả chồng thơ bán mấy trường, (**)
Học trò náo nức: thơ yêu đương ?
Thầy tôi mơ mộng như làn khói,
Yêu giảng văn chương chuyện mộng thường.


Bốn chục năm rồi tĩnh với say,
Thời gian trôi lặng, chẳng ai hay.
Thầy tôi nằm đó bên Bùi Giáng,(***)
Hai gã làm thơ, kiếp đọa đày

Kinh Bồng
Ghi chú:

(*): tên tập thơ “Sầu ở lại” của Tạ Ký

(**): Xem bài “Thầy Tạ Ký

(***): Thầy được cải táng nằm ở nghĩa trang Gò Dưa kế mộ Bùi Giáng.

Mộ Tạ Ký sau khi được cải táng tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, Sài Gòn. Đứng cạnh mộ là nhà thơ Đinh Trầm Ca, người đã tìm ra mộ Tạ Ký tại Chợ Mới, An Giang và lo việc cải táng. (nguồn: Thái Ta’s Blog)