Phân Ưu của Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu đến gia đình Thầy Nguyễn Thế Xương, cựu Giáo sư Toán Trường Petrus Trương Vĩnh Ký.

Phan Uu - GS Nguyen The Xuong