Thương Tiếc Anh Nguyễn Thế Xương

Hỡi ơi mới gặp nhau đây

Mà anh đã vội chia tay thế trần

Khăn tang trắng giải phù vân

Học trò bè bạn xa gần tiếc thương

Bóng anh còn thoảng trong trường

Bảng xanh phấn trắng vấn vương bóng thầy

Dạy trò từ lúc thơ ngây

Đến nay thành đạt ơn dầy cưu mang

Sao anh vội biệt thế gian

Tang gia đau đớn hai hàng lệ rơi

Nén nhang thắp vội ngậm ngùi

Cầu hồn anh sớm về nơi Vĩnh Hằng

Nơi bình yên sáng trăng ngần

Nghĩa tình gửi lại sáng vầng trăng soi

 Thành kính phân ưu

( 18 tháng 12. 2015 )

  Trầm Vân

SONY DSC