VĨNH BIỆT THẦY VÕ VĂN VẠN – NHÀ THƠ TRẦM VÂN

Nguyễn Ngọc René

Thế là hết nguồn thơ thầy Vạn

Tin vừa hay thầy mãn cõi đời

A Di Đà Phật .. buồn rơi

Vận về thả bút đôi lời thành câu..

*

Chủ nhật tới mây sầu đưa lối 

Vắng mặt thầy ..một nỗi buồn lên 

Bao năm tháng rộng khắc bền 

Cùng vui bạn hữu.. ngồi bên học trò…

*

Viện tim ấy nhỏ to truyện kể 

Giờ thôi đành kinh kệ đưa hồn 

Phân ưu thành kính từ ngôn 

Thầy trò Petrus trường tồn nhớ thương…

*

Petrus-Ký ngôi trường vẫn đó 

Dầu đổi tên thay họ mặc lòng 

Nghĩa tình cội rễ nước trong 

Thầy luôn nắn vận lưng còng nhả thơ…

*

Dùng song thất i tờ cố viết 

Lục bát thêm luyến tiếc đôi hàng 

Chúc thầy về cõi thênh thang 

Hồn siêu cực lạc thiên hoàng bay cao…

*

Nay vĩnh biệt thơ chào đưa tiễn

Chỗ vắng thầy kế viện tim đây

Cà phê ly cũ vơi đầy

Bao tình thương tiếc ngồi ngây mắt buồn…

*

Gia đình ngơ ngẩn lệ tuôn 

Trang phây giã biệt thơ nguồn phải ngưng…

*

Nguyễn Ngọc René – vùng ngoại ô Paris – ngày 23/04/2021