nguồn: Petrus Ký Nam Cali

Phân Ưu – GS Bùi Trọng Chương

Nhận được tin buồn:

Giáo Sư Bùi Trọng Chương

Pháp Danh  Minh Thiện
Sinh ngày11 tháng 11 năm 1926 tại Hà Nội
Cựu Giáo Sư Trung Học Petrus Trương vĩnh Ký
Đã từ trần lúc  sáng ngày 21 tháng 03 năm 2013, lúc 4:15 giờ sáng Hoa Kỳ tức  6:15 giờ tối Việt Nam nhằm ngày 10 tháng 02 âm lịch năm Quý Tỵ  tại
Lake Forest Nursing Center
Thành phố Lake Forest,  California.
Hưởng thọ 88 tuổi

Chúng tôi xin chia buồn cùng toàn thể tang quyến, nguyện cầu hương linh của Giáo Sư Bùi Trọng Chương sớm vãnh sinh cực lạc quốc.
Toàn thể cựu Giáo Sư, cựu Nhân Viên và Cựu Hoc Sinh trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Nam California.
 
 
 Đồng Thành Kính Phân Ưu