Thầy Vũ Đình Lưu, Cựu giáo sư Toán Petrus Ký

Nguyễn Bei

(Nguồn: đặc san Tạ Ơn Thầy – Nhớ Ơn Cô, thực hiện bởi một nhóm CHS Petrus Ký 65-72)

Thầy Vũ Đình Lưu cùng một số học sinh lớp 12B5, nk 1973-1974