Thương Tiếc Gs Lê Hồng Đức

Trầm Vân

le-hong-duc

Nhận tin dữ dạ tái tê
Hỡi ơi anh đã đi về cõi xa
Nỗi đau nhỏ lệ tang gia
Bạn bè thân thuộc lòng nhòa tiếc thương

Bóng anh còn thoảng trong trường
Những lời giảng ấm còn vương tháng ngày
Học trò ghi nhớ ơn thầy
Bao năm dạy dỗ lòng đầy lương tâm

Khói nhang nghiêng cánh phù vân
Cầu anh vui với Vĩnh Hằng cõi cao
Nơi bình an sáng trăng sao
Gió bay giũ sạch lao xao bụi trần

Nghĩa tình gửi lại thế gian
Bạn xưa trò cũ xa gần nhớ anh

Trầm Vân