Thư phân Ưu của thầy Hồ Văn Hòa đến gia đình thầy Võ Văn Vạn

Thân gởi Ban Quản Trị Diễn Đàn,

Tôi là Hồ văn Hoà, cựu GS Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định (1962 – 1969), xin phép mượn diễn đàn nầy để có đôi lời phân ưu cùng gia đình GS Võ văn Vạn.

Tôi học cùng GS Vạn tại Ban Toán ̣(Khoá 2), Đại học Sư Phạm Saigon trong 3 năm, từ năm 1959 đến năm 1962, cùng thời với các GS Đ.Đ.Mậu, N.V.Hải, Hoàng Huyên, Đ.X.Hồng, P.L.Biên, P.Q.Huyến, T.Q.Quyến, L.H.Tống, V.H.Canh, …

Nhân đọc Diễn Đàn, tôi rất ngạc nhiên khi biết được GS Vạn còn là một nhà thơ rất hay, rật dồi dào tình cảm.

Nay, nghe tin GS Võ văn Vạn đột ngột qua đời ngày 22/04/2021, tôi rất ngạc nhiên vì mới vừa đọc mội bài thơ của bạn trên Diễn Đàn.

Nếu được các bạn cho phép, tôi xin mạo muội đại diện cho Khoá 2 Ban Toán, ĐHSP Saigon,  

        Chia buồn cùng gia đình cố Giáo sư Võ văn Vạn và

        Cầu nguyện cho hương linh cố Giáo sư được sớm về cỏi Vĩnh Hằng.

Thành thật cám ơn Diễn Đàn “thaytropetrusky”.

Thân mến,

Hồ văn Hoà

TB.  Xin nhờ bạn nào có phương tiện, xin chuyển email nầy đến gia đình cố GS Võ  văn Vạn. Cám ơn.

* * * * * * * * * * * * * * *

On Fri, Apr 23, 2021 at 11:16 AM thaytropetrusky email <ttpk6572@gmail.com> wrote:

Vô cùng thương tiếc báo tin cùng Thầy Cô và các bạn cựu Học sinh Petrus Ký

* * * *

Thầy Võ Văn Vạn

Cựu Giáo Sư trường Petrus Ký

Đã qua đời ngày 22/04/2021 tại Sài Gòn

Nguyện cầu Hương Linh Thầy an lạc nơi miền Vĩnh Cửu 

* * * *

Thầy Trò Petrus Ký  Cà Phê Bụi sẽ  viếng tang Thầy lúc 10:30 ngày 23/4/21