TƯỞNG NIỆM GIÁO SƯ NGUYỄN XUÂN VINH (1930-2022)

Phan Anh Dũng biên soạn

Nguyễn Xuân Vinh là một nhân tài lỗi lạc của Việt Nam. Ông là cựu Đại Tá Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, Giáo sư/ Tiến Sĩ / Khoa học gia, Nhà Nghiên Cứu ngành Không Gian, cũng là nhà thơ, nhà văn với bút hiệu Toàn Phong.

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống
.

************

COTHOM FOUNDATION THÀNH KÍNH PHÂN ƯU