Lời​ Cảm Tạ

Chúng tôi xin hết lòng cám ơn bà con và bạn bè đã đăng cáo phó trên mạng lưới và trên báo chí,

gửi lời chia buồn,tham gia viếng thăm và đưa tiễn,

gửi tặng hoa và vòng hoa

vào dịp Vợ, Chị, Mẹ, Mẹ Chồng bà Bà Nội chúng tôi là

Bà Nguyễn Thị Thục

cựu Học sinh Trưng Vương và Chu Văn An

cựu Giáo sư Anh văn các Trường Gia Long, Petrus Ký, Hùng Vương và Hội Việt Mỹ Chợ Lớn

đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 02.02.2022

và được an táng tại nghĩa địa Nordfriedhof, Bonn, ngày 11.02.2022.

Chồng Trần Văn Tích

Em Nguyễn Viêm

Con trai Trần Nguyễn Tiến Anh

Con dâu Trần Thị Kiều Nghi

Con gái Trần Nguyễn Vân Anh

Con trai Trần Nguyễn Tuấn Anh

Cháu nội Trần Hạ Vi và Trần Quang

Bonn, CHLB Đức ngày 22.02.2022