Được tin buồn

Thầy Nguyễn Hữu Phước

Tốt nghiệp ban Sử Địa, ĐHSPSG khóa 4 (1963)

Cựu Giáo sư Sử Địa trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Từ trần lúc 11 giờ tối ngày 30 tháng 08 năm 2022 tại Orange County, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 83 tuổi

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Hữu Phước sớm được siêu thoát.