Thương Tiếc Gs Trần Thị Ngọc Dung

( CGs P. Trương Vĩnh Ký )

 Trầm Vân

Thuong Tiec Gs Tran Thi Ngoc Dung

Tin buồn mới nhận hỡi ơi

Chị Dung nay đã xa rời trần gian

Mây chùng giăng Maryland

Xác xao tiếng gió buồn than thở buồn

 

Bóng cô còn thoảng trong trường

Thầy trò Petrus Ký thương tiếc nhiều

Nén nhang thắp khói vòng xiêu

Cầu hồn cô sớm vui theo Vĩnh Hằng

 

Nơi bình an sáng vầng trăng

Gió bay giũ sạch bụi trần đa đoan

Âu lo phiền muộn tiêu tan

Về miền Cực Lạc cõi vàng tiêu diêu

 Trầm Vân