VĨNH BIỆT THẦY LÊ TRỌNG PHỎNG 

{ Cựu giáo sư sử địa trường Pétrus-Trương Vĩnh Ký }

Nguyễn Ngọc René

Vinh biet Thay Le Trong Phong

Giáo sư sử địa một thời
Học trò chăm chú chẳng lơi sáng chiều
Lê Trọng Phỏng thầy yêu kính mến
Giọng giảng hay còn bện bên tai

*

Thuộc lòng bài vở rất tài
Không cần giáo án nào phai tháng ngày
Pétrus-Ký hôm nay thương tiếc
Đành chia tay vĩnh biệt thầy yêu

*

Những ai đã học tiêu điều
Tiếc thương thầy đã phiêu diêu cõi trời
Nơi đất khách chơi vơi vọng tưởng
Dáng thầy xưa mường tượng còn đây

*

Những bài sử địa đong đầy
Từng trang thế giới Á Tây rõ ràng
Bao năm đã lòng mang ơn dạy
Định về thăm mộng gãy còn đâu

*

Hay tin thầy mất dạ sầu
Từ ngày cách biệt rất lâu chưa tường
Nơi hải ngoại tình thương nay biến
Đôi dòng này kính tiễn ân sư

*

Bài thơ tuy nhỏ lòng từ
Trong tâm cầu nguyện cùng Chư Phật hiền
Đưa hồn vào cõi vô biên
Để thầy yên nghỉ cùng miền lạc an

*

Đông về mây thẳm đại ngàn
Học trò vạn hướng đồng chan nỗi buồn…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 22/01/2018