Được tin buồn

Thầy Trần Ngọc Thái

Cựu Hiệu Trưởng trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

từ năm 1964 – 66 và từ năm 1969 – 71

Sinh ngày: 15 tháng 2 năm 1935

Từ trần ngày 15 tháng 1, 2022 tại Sunnyvale, California.

Hưởng thọ: 86 tuổi

Tang Lễ được cử hành tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park, San Jose, CA 95125, United States

Ngày 12 tháng 2 năm 2022

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Trần Ngọc Thái sớm được siêu thoát.