Thầy Phạm Xuân Ái – Cựu Giáo Sư Pháp Văn Petrus Ký

Lê Kim Khánh

(Nguồn: Đặc san “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)