Trang Đặc Biệt Tưởng Nhớ Cô Lâm Thị Dung – Giáo Sư Petrus Ký

Co Lam Thi Dung

Ảnh Cô Lâm thị Dung (trích từ Cẩm Nang Petrus Ký – trong tập bài viết “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô”)

 Lời chia buồn

Tin cô Lâm thị Dung qua đời do anh Lộ Công Mười Lăm (cựu học sinh Petrus Ký 52- 59, Giáo Sư danh dự của đại học Laval tại Québec, Gia Nã Đại) khẩn báo:

Cô Lâm thị Dung dạy Sử Địa tại Petrus Ký mất ngày 7 tháng 3 năm 2008 tại Montréal, Canada.

Co Lam Thi Dung 1

Con gái cô là Huệ, phone (514)521-7293. Xứ ngoài US và Canada thì số “oversea” rồi “1” sau đó 514 521 7293 hoặc cháu là chị Hương 514 524 1700

Sau khi nhận được tin này, Lê Trung Trực đã thay mặt ban chấp hành hội Ái Hữu Petrus Ký tại Âu Châu chuyển tin đến thầy cô và bạn bè:

Thân gởi các cựu học sinh Petrus Ký, Hội PetrusKý/Âu-Châu vừa nhận được tinbuồn: Cô Lâm thị Dung, Giáo sư Sử Địa đã từ trần ngày 07 Mars tại Montréal / Canada. Xin thông tin buồn nầy đến các CHS Petrus Ký.

Cầu chúc hương linh cô Dung được siêu sinh miền Tịnh Độ!

Thay mặt BCH Petrus-Ký / Âu-Châu

Lê, Trung-Trực / niên khóa 1967-1974

Co Lam Thi Dung 1

Khi nhận được E-mail của Trực, tôi vội vàng gọi cho anh Nguyễn Phước Kiển và chị Huệ, hai người con của cô, nhưng không ai trả lời phone. Tôi gọi cho các anh Vương Gia Tòng, Ngô Anh Dũng và Nguyễn văn Tấn thuộc hội Ái Hữu Petrus Ký tại Montréal để hỏi về tang lễ của cô Dung. Anh Tòng đang đi xa. Anh Dũng và Tấn nói không biết chi tiết. Tôi phải xin lỗi anh Dũng vì đã gọi phá buổi cơm chiều của anh, chắc anh ngạc nhiên khi tôi có số điện thoại nhà (tôi xin số phone của anh từ chị Lâm Công Quận, chị vợ của anh Tòng). Anh Dũng và Tấn nói không biết chi tiết tang lễ. Tôi gọi cho Lê Trung Trực và Phạm Quốc Phong tại Đức nhưng không gặp cả hai vì đã gần nữa đêm bên ấy nên tôi chuyển tin đến thầy cô và bạn bè Petrus Ký 65 – 72 với chút e dè.
Tuy nhiên sau đó, anh Ngô Anh Dũng đã chịu khó liên lạc với con của cô Dung và cho tin:
Thưa các thầy cô và anh em cựu học sinh Petrus Ký,
Tôi vừa liên lac được với cô Huệ, được biết là tang lễ sẽ cử hành ngày mai, 10 Mars 2008 vào lúc 9:30 sáng tại nhà quàng Magnus Poirier, số 6825 Sherbrooke Est, Montréal (Québec), Canada. Bài vị sẽ được đưa về thờ tại chùa Tam Bảo ở Montréal (4450 Avenue Van Horne, Montréal, QC, H3S 1S1, (514) 733-3841). Tôi sẽ đại diện anh em Hội Ái Hữu Petrus Ký ở Montréal đi viếng tang cô Dung.
Và sau đó anh đã viết thêm:
Kính thưa các Thầy Cô và cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký,
Sáng nay, 10 tháng 3 năm 2008, thay mặt các hội viên Hôi Ái Hữu Petrus Ký Montréal tôi có đến tham dự lễ động quan và hoả táng Cô Lâm thị Dung, cựu giáo sư Petrus Ký, đồng thời để chia buồn với anh Kiển, chị Huệ và thân quyến.
Cô ra đi rất bình thản. Nghi lễ theo truyền thống Việt Nam và Phật giáo do Thượng Tọa Quang-Oánh và ban Hộ Niệm chùa Tam Bảo đảm nhiệm đã được cử hành rất trang trọng.
Với tư cách một học trò cũ, tôi đã lạy trước quan tài cô bốn lạy để tiển đưa cô.
Ngô Anh Dũng (Petrus Ký 58 -65)
Hội Ái Hữu Petrus Ký Montréal Canada

Co Lam Thi Dung 1

Anh Lâm Vĩnh Thế, học trò của Cô lớp Đệ Lục F (1954 – 1955) và Đệ Nhị A (1958 – 1959) đã gởi lời phân ưu:
Vợ chồng tôi xin thành kính chia buồn cùng gia đình cô Lâm thị Dung; và xin được tiếp phần cầu nguyện cho Hương Linh của cô sớm về cõi Vĩnh Hằng.

Co Lam Thi Dung 1

Thầy Lê văn Đặng (cựu giáo sư Petrus Ký và là một học trò cũ của cô Dung tại Lycée Petrus Ký) đã viết bài vị sau, khi nghe tin cô qua đời:

Co Lam Thi Dung 2

Cột giữa: Diệu Mỹ Lâm Thị Dung chi Linh Vị
[bài vị của Diệu Mỹ Lâm Thị Dung]
Bên mặt: Ký Bính Thìn [sanh năm 1916]
Bên trái: Quy Mậu Tý [mất năm 2008]
Hàng cuối, từ bên phải: Thọ CửuThập Tam
[sống được 93 tuổi]
Xin in PDF File trên giấy đỏ, để thờ Cô.

Trong 2 năm đầu tại Petrus Ký, Thầy Lê văn Đặng đã chép bài dạy của Cô lên bảng, nay viết bài vị:
Kính mong Anh Linh Cô sớm về Cõi Tịnh của Đức Phật A Di Đà.
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến và Đại Gia Đình Trung Học Trương Vĩnh Ký.

Co Lam Thi Dung 1

Anh Vương Gia Tòng dù đi xa đã viết trả lời khi nhận được tin cô Dung mất:
I’m now in Saigon. Will be back to Montréal at the end of March.
Tòng

Co Lam Thi Dung 1

Nguyễn văn Bá, cựu học sinh Petrus Ký, lớp 65 – 72 đã đăng tin buồn – Cô Lâm thị Dung từ trần – trên http://www.petrusky.net:
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn Cô Lâm Thị Dung, Pháp Danh Diệu Mỹ, Giáo sư Sử Địa trường Petrus Ký đã từ trần
vào lúc 8 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 2008 tại Montreal (Canada) hưởng thọ 92 tuổi. Thành kính chia buồn cùng gia đình Cô và thắp một nén nhang cầu linh hồn Cô sớm về Cõi Phật.
Liên lạc:
Chị Huệ (con Cô Dung): 1-514-521-7293
Chị Hương (cháu Cô Dung): 1-514-524-1700

Co Lam Thi Dung 1

Và Thầy Nguyễn Xuân Hoàng (cựu học sinh, cựu Giáo Sư Petrus Ký, cũng là chủ nhiệm tuần báo VietTribune tại San José) đã viết lời phân ưu sau trên tuần báo VietTribune:

PHÂN ƯU
Chúng tôi vô cùng đau buồn hay tin
Cô LÂM THỊ DUNG
Pháp danh DIỆU MỸ
1916-2008
Cựu giáo sư Sử Địa trường Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài gòn, Việt Nam
vừa ra đi ngày 7 tháng Ba, 2008
tại Montréal, Canada
Hưởng thọ 93 tuổi
Thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh cô Lâm thị Dung sớm về Cõi Vĩnh Hằng
TOÀN THỂ CỰU GIÁO SƯ, NHÂN VIÊN
VÀ HỌC SINH
PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ VN & HẢI NGOẠI

Co Lam Thi Dung 1

Các anh Nguyễn Hiền Sĩ, Quách Thái Toàn, Nguyễn Minh Chánh, Nguyễn Chu Miên, Lưu Trọng Hiếu, Đống Văn Quang, Trần văn Quang, Nguyễn Thái An và Lộ Công Mười Lăm:
Chúng tôi vô cùng đau buồn hay tin Cô LÂM THỊ DUNG
Vừa ra đi ngày 7 tháng Ba, 2008 tại Montreal,Canada
THÀNH THẬT PHÂN ƯU với gia đình và cầu nguyện LINH HỒN Cô DUNG sớm về Cõi Phật

Co Lam Thi Dung 1

Anh Phan Thành Hữu (một cựu học sinh Petrus Ký lớp 50 – 57 tại vùng Hoa Thịnh Đốn) sau khi nhận được tin cô Dung qua đời đã viết:

Anh Lộ Công:
Có phải cô Dung nầy khoảng 1953 có dạy ở Petrus Ký, hệ Enseignement Superieur, vậy thì giờ chắc cô cở 90 tuổi, phải không anh?
Và anh tiếp:
– Cám ơn anh đã chuyển trang đặc biệt tưởng nhớ cô Lâm thị Dung. Theo tôi rất tốt. Riêng phần tôi, như đã thưa chuyện với anh, tôi có học ở hệ Enseignement Moderne, học với ông Toản, Mạnh, Cao, Kỳ-Trân, Sang, Kiệt v.v. có biết tiếng cô Lâm thị Dung dạy Sử Địa thuở đó.
Tôi không có học với cô Dung. Nhưng dù sao đã biết là bậc tôn sư, việc góp phần phân ưu chia buồn cũng rất tốt. Đã cùng hít thở chung không khí ở khuôn viên nhà trường, cô Dung là bậc thày dạy mà anh, tôi và các bạn khác là học trò. Kính Xin dâng một bó hương trước di ảnh của cô LÂM THỊ DUNG ! Và nguyện cầu anh linh của Cô sớm siêu thoát!

Co Lam Thi Dung 1

Hội Ái Hữu Petrus Ký-Nam California:
Cô Lâm Thị Dung, Giáo sư Sử Địa, đã từ trần ngày 03 tháng 3 tại Montreal / Canada.
Hội Ái Hữu Petrus Ký-Nam California xin chia buồn cùng gia đình cô và cầu chúc hương linh cô được về cỏi vĩnh hằng.

Co Lam Thi Dung 1

Lời cuối đến cô
Nghe tin cô Dung mất, tôi sửng sờ và tâm thần lẫn lộn. Cái nỗi buồn khi nghe tin cô mất thì rất dễ hiểu vì anh em tôi chỉ vừa có tin về cô được hơn hai năm nay và tôi mong có một lần ghé thăm cô. Chị Huệ, con gái cô, cho biết:

– Trong các năm gần đây, trí nhớ của mẹ tôi bắt đầu suy giảm rất nhiều rồi anh. Không biết khi anh ghé thăm, bà có nhận ra anh hay không.
Anh Vương Gia Tòng và Nguyễn văn Tấn đã ghé thăm cô và đã xác định việc này.
Tôi nghĩ trong lòng nhưng không dám nói, trí nhớ của cô Dung giảm đi vì tuổi tác, trí nhớ của tôi mất đi vì tai nạn, biết đâu khi tôi gặp lại cô, tôi không tìm lại được chút nào quá khứ của tôi?
Nghe tin cô mất, nỗi buồn của tôi không trọn vẹn bởi lẽ tôi nghĩ nợ trần cô đã trả xong, bây giờ cô ngao du không vướng bận, nay Montréal, mai Ontario, mốt về Trần Đình Xu, Quận 1 thăm lại ngôi nhà mà hai người cháu gái của cô đang sống. Tôi có dịp gặp các chị một lần tại Việt Nam và hai chị tâm sự – bọn em giữ nhà này chờ cô, chờ anh Kiển, chờ chị Huệ về.
Đã có lần tôi hỏi chị Huệ, con gái cô:
– Sao chị không đưa cô về thăm nhà tại Trần Đình Xu, Quận 1 một lần cho cô vui?
Chị cho biết:
– Mẹ tôi bây giờ yếu rồi anh, chắc không còn đủ sức làm cuộc hành trình dài như thế. Vả lại mẹ tôi rời quê hương cũng vì lý do sức khỏe, khi bà qua đến Montréal, tình trạng sức khỏe khá hơn rất nhiều vì thế bọn tôi không dám thay đổi môi trường cho mẹ tôi lúc này.
Cô Dung ơi, em biết cô đang trên cao nhìn xuống, mỉm cười. Em biết có một số học trò Petrus Ký cho là cô hơi nghiêm khắc. Đó là lý do em đã photoshopped hình cô vui cười trong một tiệc Tân Niên tại trường bao nhiêu năm về trước và hình gần đây của cô do chị Huệ gởi tặng để học trò của cô nhìn thấy cái nụ cười hiền hòa của cô mà ít khi bọn học trò Petrus Ký được thấy.
Cô đang mỉm cười hài lòng vì sự ra đi của cô đã nối liền học trò Petrus Ký của cô tại Gia Nã Đại (các anh Lộ Công Mười Lăm, Ngô Anh Dũng, Lâm Vĩnh Thế, Vương Gia Tòng, Nguyễn Hiền Sĩ, Quách Thái Toàn, Nguyễn Minh Chánh, Nguyễn Chu Miên, Lưu Trọng Hiếu, Đống văn Quang, Trần văn Quang, Nguyễn Thái An, Nguyễn văn Tấn, Trịnh Quốc Tuấn, v.v) với Âu Châu (Lê Trung Trực, Phạm Quốc Phong, v.v), Hoa Kỳ (thầy Lê văn Đặng, thầy Nguyễn Xuân Hoàng, và bọn học trò lớp 65 – 72, v.v), Úc Đại Lợi và tại Việt Nam.
Nhiều người Petrus Ký giàu thiện chí đã cố gắng nối kết anh em nhưng không thành công. Và vô tình, cô đã làm việc này. Em biết cô vui khi thấy kết quả tốt của bài học nhân sinh.
Và đây là lá thư cuối cùng em viết cho cô. Lời hẹn ghé thăm cô, cho em khất lại một thời gian, cô nhé?

Co Lam Thi Dung 1

Thầy Nguyễn Sỷ Thân (cựu Giáo Sư Lý Hóa Petrus Ký từ Milpitas, California) viết lời chia buồn:
Tôi đã cố gắng liên lạc với gia đình của con gái cô Dung nhiều lần, nhưng không ai bắt điện thoại cả. Nên tôi nhờ em chuyển giùm lời phân ưu của tôi đến gia đình em đó như sau:
Tôi thành thật chia buồn và cầu chúc Hương Linh của cô Dung sớm vãng sanh miền Cực Lạc.

Co Lam Thi Dung 1