Tưởng niệm Tạ Ký

Sầu ở lại / Tạ Ký (1928-1979)

Tạ Thái

(Nguồn: https://thaita.wordpress.com/taky/)
Thầy Tạ Ký và Cô Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mộ Tạ Ký sau khi được cải táng tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, Sài Gòn. Đứng cạnh mộ là nhà thơ Đinh Trầm Ca, người đã tìm ra mộ Tạ Ký tại Chợ Mới, An Giang và lo việc cải táng. (nguồn: Thái Ta’s Blog)

GS Tạ Ký