Lạy Tạ Cô Trần Thị Ngọc Dung

Giáo Sư Quốc Văn lớp lục 2 ( PK 1965 -1966)

Lâm Thụy Phong

Tin buon Co Dung Tran 05
Cô Dung cùng Thầy và các học trò củ Petrus Ký 1964-71

Gặp Cô lần đầu lớp lục hai
Áo trắng học trò tuổi mười hai
Cô giảng em nghe truyện Giáng Kiều
Bích Câu Kỳ Ngộ không hề phai.

Sớm mai thức dậy, tin Cô mất
Kỷ niệm êm đềm lớp lục hai
Giờ đây đọc lại dòng thơ cũ
Mấy chục năm rồi, một bóng câu!

Em thắp nhang nầy gởi đến Cô
An giấc ngàn thu , Cô hỡi Cô!

Lâm Thụy Phong
(PK 1964-1971)