Thầy Trần Ngọc Thái, Vị Hiệu Trưởng Hai Nhiệm Kỳ Của Petrus Ký

TH

(Nguồn: Đặc san “Tạ ơn Thầy, Nhớ ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)