This image has an empty alt attribute; its file name is phan-uu-01.jpg

Được tin buồn

Thầy Vũ Trọng Thu

Pháp danh Minh Trung

Cựu Giáo Sư Anh Văn trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Sinh ngày: 25 tháng 11 năm 1937 tại Sài gòn, Việt Nam

Từ trần lúc 11:25 giờ sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021

tại: Quận Cam, California

Hưởng thọ: 84 tuổi

Tang lễ được cử hành tại: Westminster Memorial Park, Lakeside Chapel

14801 Beach Blvd., Westminster, CA 92683

Ngày Thứ Bảy 15 tháng 1, năm 2022

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Vũ Trọng Thu sớm được siêu thoát.

This image has an empty alt attribute; its file name is thanh-kinh-phan-uu-01.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is phan-uu-02.jpg