Hồi ký của một giáo sư trường Petrus Ký

Giáo sư Trần Hữu Văng

(Nguồn: ĐS Petrus Ký Houston 1995 do anh Võ Phi Hùng, PK 67-74 scan và gởi tặng)

Giáo sư Trần Hữu Văng (1912-1996) cựu học sinh Lycée Petrus Ký năm 1929, nguyên Giáo Sư Pháp Văn và Công Dân Giáo Dục trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, nguyên Hiệu Trưởng trường Sư Phạm Sài Gòn, nguyên Giám Đóc Nha Sư Phạm Sài Gòn. Giáo sư Trần Hữu Văng đã giữ hai chức vụ quan trọng ở trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký là Tổng Giám Thị (năm 1957-1960) và Giám Học (1960-1963).

Thầy Trần Hữu Văng (người đeo cà vạt) – (ảnh lưu niệm từ anh Vien Vuong)