Được tin buồn

Thầy Lê Minh Thức

Cựu Giáo sư Lý Hoá trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Sinh ngày: 18 tháng 01 năm 1933 tại Long An, Việt Nam

Vừa từ trần lúc 9 giờ 30 ngày 22 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng 2 năm Nhâm Dần)

Thượng thọ: 90 tuổi

Tang Lễ sẽ được cử hành ngày 26 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 02 năm Nhâm Dần) và an táng tại quê nhà Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Lê Minh Thức sớm được siêu thoát.