Được tin buồn

Thầy Nguyễn Trí Minh

Pháp Danh Phước Minh

Cựu Giáo sư Sử Địa trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Sinh ngày: 25 tháng 9 năm 1930 (Canh Ngọ) tại Phúc Yên, Việt Nam

Vừa từ trần lúc 0 giờ 25 sáng ngày 10 tháng 2, 2022, nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần tại Nam California.

Hưởng đại thọ: 93 tuổi

Tang Lễ sẽ được cử hành tại Peek Funeral Home, Phòng số 1, 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683

Ngày Thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Trí Minh sớm được siêu thoát.