Phan Uu - GS Le Trong Phong

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lễ tẩm liệm: lúc 8:00 sáng, ngày thứ Hai 22/01/2018

Lễ động quan: 7:00 sáng ngày thứ Năm 25/01/2018

Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.