Thương tiếc GS Nguyễn Thanh Liêm

Trầm Vân

Vừa nhận được tin buồn GS Nguyễn Thanh liêm đã tạ thế. Kính gửi bài thơ chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn GS Liêm sớm về yên vui nơi cõi Vĩnh hằng. 

Thuong tiec GS Nguyen Thanh Liem