Thương Tiếc Gs Đinh Văn Vĩnh

Trầm Vân

ThanhKinhPhanUu-GSTSNguyenThanhLiem-2016

Tin buồn lại đến trường ta

Giáo sư Vĩnh đã rời xa thế trần

Mây chùng trắng cõi phù vân

Thầy trò khắp chốn xa gần buồn đau

 

Nén nhang thắp vội nguyện cầu

Hồn thiêng anh lượn về mau Vĩnh Hằng

Nơi bình an sáng vầng trăng

Giọt sương rơi cũng nảy mầm yêu thương

 

Nghĩa tình gửi lại mái trường

Bảng đen phấn trắng vấn vương bóng thầy

 Thành kính phân ưu. 

Trầm Vân