Cáo phó của Gia đình Thầy Nguyễn Mười Nho – Cựu Giáo viên Thể Dục Thể Thao Trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn.

Thay Nguyen Muoi Nho