Được tin buồn

Thầy Nguyễn Thành Tâm

Pháp danh Nhật Pháp

Cựu Giáo sư Lý Hóa trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn

Sinh ngày 8 tháng 6 năm 1948 tại Cần Giuộc, Chợ Lớn

Từ trần 28 tháng 07 năm 2022 tại South Pasadena, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 74 tuổi

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Thành Tâm sớm được siêu thoát.