Tang lễ Cô Phạm Thị Thiên Hương

(Hình ảnh do anh Võ Quang Đạt cung cấp)

Cựu học sinh chụp chung với Thiên Nga (con cô Hương)
Thiên Nga và Thầy Châu Thành Tích