Thương Tiếc Gs. Nguyễn Thủy Hà

 Trầm Vân

Thuong Tiec GS. NguyenThuy Ha_TV

Tin buồn nhận nỗi buồn nhòa

Giáo sư Hà đã rời xa thế trần

Mây chùng trắng cõi phù vân

Bạn trò thân thuộc xa gần tiếc thương

Bóng anh còn thoảng trong trường

Lớp xưa bục giảng vấn vương bóng thầy

Những lời giảng ấm phiêu bay

Vòng quanh lớp học tháng ngày hân hoan

Anh đi, nến thắp hai hàng

Lòng đau thắp vội nén nhang nguyện cầu

Cầu hồn anh lượn về mau

Vĩnh Hằng nơi cõi trăng sao xa vời

Về nơi cực lạc an vui

Gió bay giũ sạch bụi đời đa đoan

Nghĩa tình gửi lại thế gian

Trò xưa bạn cũ ngỡ ngàng xót xa

Thành kính phân ưu

 Trầm Vân