Cáo phó của Gia đình Thầy Nguyễn Thế Xương – cựu Giáo sư Toán Trường Petrus Trương Vĩnh Ký.

SONY DSC

 

SONY DSC