Hai bức ảnh kỷ niệm cùng với thầy Phạm Xuân Ái

Sưu tập:  Võ Phi Hùng (PK 67-74)

1. Ông Bầu hai đội Đố Vui Để Học trường Petrus Ký lớp đệ Nhất và đệ Tứ niên khoá 68-69

Chú thích (từ trái sang phải):
Hàng ngồi (học sinh đệ Tứ):  Đinh anh Tuấn ( Tứ 3 ), Nguyễn huyền Chương ( Tứ 8 , là Trưởng khối báo chí nk 71-72 ), Trần công Bình ( Tứ 4 ), Phan hồng Châu ( Tứ 4 ), người cuối không biết.
Hàng đứng: Nguyễn Trí Dũng (Tứ 5), còn lại là những anh học lớp đệ Nhất:  Hào, Thuỵ, Thiệu, Hai, Đỗ Trọng Mỹ (Nhất B3), Hiếu (đã mất), Thầy Ái (ông Bầu), Thầy Nhơn (Giám Học, Thầy Tài (Thư ký)

2. Hình ảnh công tác xã hội — Thăm viếng và ủy lạo đồng bào nạn nhân chiến cuộc năm 1972 của Thầy Cô và Học sinh Petrus Ký

Qua Hiểu thị của thầy Hiệu trưởng Bùi Vĩnh Lập trong Tưởng Thưởng Lục NK 1971-1972, thầy có ghi nhận và cho ta biết về những công tác cứu trợ này:

“Các em đã tích cực hưởng ứng các phong trào lạc quyên cứu trợ, đặc biệt là gần đây những cuộc lạc quyên tiền bạc, quần áo, thực phẩm để cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến cuộc.  Riêng tháng Năm nầy, các em cũng đã thực hiện bốn cuộc viếng thăm đồng bào tại các trại lánh cư Santa Maria (ngày 14-5-72), Phú Văn (20-5-72) và Long Thành (ngày 27 và 28-5-72) với số phẩm vật gồm 1650 phần trị giá 700 ngàn đồng.”

https://petruskyaus.net/tuong-thuong-luc-nien-khoa-1971-1972-hieu-thi-ong-hieu-truong/

Qua bức ảnh dưới đây do anh Nguyễn Thành Công (PK 66-73, 12B6) gởi tặng (có bạn cho biết đây là chuyến đi Long Thành), ta có thể tìm lại được hình ảnh của quý Thầy và học sinh Petrus Ký như sau:

Thầy Phạm Xuân Ái (tay cầm dù)
Thầy Phạm Ngọc Đãnh (đội nón, đeo kiếng mát, với em
Phạm Quốc Phong đứng phía trước)
Thầy Bùi Vĩnh Lập (mang kiếng cận, đứng trước thầy Ái)
Thầy Trần Thành Minh (đội nón trắng, đeo kiếng mát, bên góc mặt)
Thầy Mạch Tứ Hải (mặc áo có cầu vai màu sậm, ngồi bên góc mặt)
Thầy ??? (ngồi sau thầy Hải)
Người đội nón nỉ, đứng thứ năm từ bên trái, là bác Hồ Đức Tài (Thư ký)
Anh Nguyễn Thành Công, PK 66-73, 12B6, ngồi bên phải thầy Hải
Cùng các anh PK 66-73: Lê Công Quyền, Trần Hoàng Thuỵ, Trần Minh Thư, Nguyễn Tấn Xuân.

Sưu tập:  Võ Phi Hùng (PK 67-74)