Thương Tiếc Anh Nguyễn Xuân Hoàng

thuong-tiec-anh-nxh-tram-van

Hỡi ơi bạn đã ra đi
Mùa thu vàng cánh lá ghì nỗi đau
San Jose gió rối nhàu
Trường xưa mái ngói bạc đầu nhớ anh
Lớp xưa bục giảng bảng xanh
Còn vương lời giảng chòng chành gió nghiêng
Tiếng cười vui rớt bên thềm
Học trò quý mến môi mềm lời thưa
Nghĩa tình dài giọt nắng mưa
Thầy trò bè bạn bao mùa bên nhau
Thời gian thỏai cánh qua mau
Giờ anh đã bước qua cầu Cõi Xa
Nén nhang thắp ngọn khói nhòa
Cầu hồn anh lượn nhẹ qua bến bờ
Vĩnh Hằng sáng ánh trăng thơ
Buồn vui bỏ lại bên thu thế trần
 
 Trầm Vân ( 14 tháng 9. 2014 )