Thương Tiếc Gs Nguyễn Minh Nhựt

( Cgs Trường Petrus Ký )

Trầm Vân

Thuong tiec GS N M Nhut

Đau lòng tôi quá người ơi

Mới vừa gặp mặt hôm rồi Viện Tim

Mà sao sương khói nổi chìm

Anh đi vội vã qua miền lạ cao

 

Thầy trò Petrus Ký đau

Thân bằng quyến thuộc lệ sầu chứa chan

Nỗi buồn thắt dải khăn tang

Nắng rơi đau xót ngỡ ngàng tháng Ba

 

Nén nhang thắp vội khói nhòa

Tiễn anh về với cõi xa an lành

Vĩnh Hằng nơi sáng trăng thanh

Về nơi cực lạc an bình vui tươi

 

Gió bay giũ sạch bụi đời

Nghĩa tình gửi lại bao người tiếc thương

Bóng anh còn thoảng trong trường

Những lời giảng ấm còn vương ghế bàn

Tiễn anh giã biệt trần gian

Lặng rơi từng cánh điệp vàng xót xa

 Trầm Vân