Thương Tiếc Giáo Sư Lê Văn Đặng

Trầm Vân

thuong tiec Le Van dang

Tin buồn nhận rất xót xa

Giáo sư Đặng đã qua phà cõi cao

Tang gia rơi lệ nghẹn ngào

Thầy trò Petrus Ký đau xót buồn

 

Bóng anh còn thoảng trong trường

Những lời giảng ấm còn vương ghế bàn

Lòng đau thắp vội nén nhang

Cầu hồn anh đến Vĩnh Hằng an vui

 

Nơi vầng trăng đẹp sáng soi

Gió bay giũ sạch bụi đời- thong dong

Nơi từ tâm thắp sáng lòng

Tâm hồn thanh thoát bềnh bồng mây bay

 Trầm Vân