bar_divider
1952 – 2021

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Trần Công Bình, bút hiệu Kinh Bồng, là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1965-1972. 8 năm công tác Cần Giờ, 20 năm làm ngân hàng ACB dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, hiện nghỉ hưu ở Gò Công, Tiền Giang.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Trần Công Bình.

bar_divider

Phân Ưu của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu đến gia đình anh Trần Công Bình

Văn:

Thơ:

Thơ thư pháp: