Hổ nhớ rừng tân biên

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

(năm 1935 bài Hổ nhớ rừng lần đầu tiên được xuất bản. Bài thơ do nhà thơ Thế lữ đề tặng nhà văn Nguyễn tường Tam. Tám mươi lăm năm sau, bài thơ vẫn còn mang một giá trị lịch sử nhưng dưới một hình thức mới. Những câu trong ngoặc kép là nguyên văn trong bài thơ của Thế Lữ, kỳ diệu thay nó diễn tả cùng một nội dung lời nhắn nhủ của 2 bạn tù cao cấp)

Gậm ba triệu, ói ra không mất mạng,

“Ta nằm dài suy nghĩ tháng ngày qua”

Khinh lũ người kia vẫn mãi nhởn nhơ,

Trong cũng vậy mà bên ngoài cũng thế.

Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,

Thư cho con, con treo trả …tiền đâu ?!

Trước phải đưa, sau cũng đưa, chậm chi cho chúng cười đùa,

Từng Bộ trưởng chứ phải đâu tướng cướp ?!

“Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,

Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa”

Nhớ cảnh xênh xang áo mão đăng đàn,

Ta rao giảng đức cụ Hồ với bao thiên hạ.

Với tiếng thét Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo,

Ta say sưa ca điệu “diễn biến hòa bình”,

Mắt lim dim, tận hưởng nổi quang vinh,

Trong đêm tối âm thầm Đô đút túi (!)

Nào đâu những đêm vàng bên suối tóc,

Ta say mồi, cùng kỷ nữ giao hoan.

“Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,

Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?”

Đâu những cuộc họp khi xong ta quyết định,

Một mình ta ta ký để cho ta,

Ba triệu đô một lúc chuyển về nhà,

Không chỗ chứa, để hành lang biệt thự.

“Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật”

Bật mí rồi , lò rộng mở chui vào,

“ÔI ! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU !”