CHỚ QUÊN BẠCH ĐẰNG CÒN DẤU CỌC

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Ngoài 60 lần đốt tay đếm lại,
Bạn bè xưa còn được mấy thằng đâu ?!
Đứa vượt biên mất xác đã từ lâu,
Đứa quan chức mới về hưu tìm bạn.

Thằng lưu lạc chốn tha hương cầu thực.
Chục năm trời về lại cổng trường xưa,
Hẹn nhau đi thăm một đứa mới vừa…,
Về đất mẹ bạn bè chưa kịp tiễn.

Đất nước hỡi, vòng vo rồi trở lại,
Đi loanh quanh thôi cũng trở về nguồn.
Bên này, bên kia, sau khi vãng một tuồng,
Lật khăn mặt, cũng da vàng máu đỏ !

Âu cũng kịp, lật đật theo thế giới,
Ngọc Viễn Đông lỡ đóng bụi,… thôi chùi !
Tĩnh mộng rồi, tự chủ là đúng thôi,
Nhớ, nhớ lấy Bạch Đằng còn dấu cọc …!!!

(Kinh Bồng)