Nhắn bạn già

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Trên 6 bó bệnh rủ nhau gõ cửa,
Mấy thằng già còn đi đứng đến thăm nhau.
Bạn ở xa nghe tin xấu chúc ngọt ngào,
Lo sức khỏe, khi mất rồi nuối tiếc.

Công danh, bạc tiền , sự nghiệp,
Là phù du khi kề cận thiên đường.
Giận, buồn, giành giựt, thế là buông,
Nhìn ánh mắt biết không còn tham vọng.

Bạn tai biến rủ thằng từng mổ bụng,
Cùng đi thăm cùng đám bạn chấm 70.
Chốn xa xôi nghe tin dữ bồi hồi,
Già hết thẩy dặn nhau gìn sức khỏe.

Mới năm ngoái một lão đang dạy học,
Lúc  giảng bài chợt quên bẳng phương trình.
Chụp Mray, động mạch não khó nhìn,
Chuyển y viện, đặt ngay stein tức khắc …

Tuổi an lạc, khuyên nhau cùng tịnh dưỡng,
Tham, sân, si là rước họa vào thân.
Trần gian dẫu tạm trú thân,
Nhưng mà là chỗ người cần để yêu.

Kinh Bồng