Bạn già

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Bạn bè cả mấy chục năm xưa,
Kề vai bá cổ, ly đu đưa.
Đu mẹ, đéo bà thời khố rách,
Thất vận, quan về, ngọng nghệu chưa ?!

Bạn bè cả mấy chục năm rồi,
Dứt áo ra đi chẳng sống tồi (!?)
Tàn cuộc, cuối đời buồn sự nghiệp,
Cầm ly rượu đắng, ực không mồi !

Bạn bè ngậm đắng với nuốt cay,
Thương trường xâu xé không gớm tay.
Sống thời tiền bạc tình vô nghĩa,
Cuối đời chống gậy, ngẫm buồn thay !

Bạn bè quạn lộ, phe với phái,
Anh Ba, chị Bảy miếng đỉnh chung.
Dối trá  dân đen câu đạo lý,
Vào tù đớ lưỡi , lý sự cùn !

Bạn bè giờ chỉ tao và mầy,
Không nghèo, giàu cũng chẳng hơn ai.
Xa xứ về đây thăm gặp mặt,
Quý rồi, hỏi nhiều khó nói thay !