Phẫn nộ

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Cả đất nước bừng lên cơn phẫn nộ,
Giận lũ Tàu bành trướng mộng xâm lăng.
Hàng ngàn năm lịch sử đã dạy rằng,
Máu đô hộ thâm căn sâu cố đế.

Trần nhân Tông đã chẳng từng để lại,
Di chúc rằng:
Chính nước lớn mới làm điều bịa đặt,
Vì cho rằng họ có quyền nói nẻo, làm đằng.
Cho nên cái họa muôn đời là họa Trung Hoa,
Chớ coi thường chuyện vụn vặt xẩy ra nơi biên ải.

Mở trang sử đúng y như hiện tại,
Họa Trung Hoa là họa muôn đời.
Việt Nam ơi, Diên Hồng ơi !!!
Bạch Đằng đó, biển đông nọ,
Còn sĩ khí dân không cúi đầu chịu nhục.

12.5.14