Cuốn sổ bình sanh

Thơ của cụ Petrus Trương vĩnh Ký

Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quay,
Xô đẩy người vô giữa cuộc đời.
Học thức gửi tên con mọt sách,
Công danh rốt lại cái quan tài.
Dạo hòn lũ kiến men chân bước,
Bò xổi con sùng chắc lưỡi hoài.
Cuốn sổ bình sanh công với tội,
Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.

50 năm nhập trường Petrus Ký

Thơ của Kinh Bồng-Trần công Bình

Năm mươi năm chẳn vẫn loay hoay,
Lạc lối loanh quanh mãi tiếc hoài.
Giáo sư tiến sĩ nhiều hơn mọt,
Hoạn lộ quan trường hỗ thẹn thay.
Sâu bọ lê la, dân nhức nhối,
Quan tham nhũng nhiễu nhục nhân tài.
Giở sổ bình sanh công với tội,
Rạch ròi đâu dễ mập mờ ai.
(Hậu sinh xin mạn phép họa bài “Cuốn sổ bình sinh” của cụ Petrus Trương vĩnh Ký)


Ghi chú: vào dịp kỷ niệm 50 năm nhập trường Petrus Ký của niên khóa 65-72, tác giả viết bài thơ có tên trên, chuyển thành thư pháp bài thơ này và bài “Cuốn Sổ Bình Sanh” của cụ Petrus Ký.