ĐẠI HỘI THƯ KÝ TRƯỜNG TÔI*

Ko Ka ( P. Ký)

Cũng như những buổi họp bất thường khác của học sinh các lớp trong Ban điều hành trong lớp. Lớp ngày cũng như đêm, ngày 20-3 vừa qua. Ban Giám đốc trường tôi có triệu tập các học sinh giữ nhiệm vụ thư ký trong lớp. Mục đích của buổi họp nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của các học sinh. Từ đã hơn hai năm nay, chưa có một cuộc họp nào có các thư ký, mà chỉ có những buổi họp giữa trưởng lớp, trưởng ban trật tự và giáo sư mà thôi.

Hôm ấy vị Tổng giám thị bất thần gọi các thư ký các lớp lên phòng Tổng giám thị. Và buổi họp đã kéo dài từ giờ thứ hai đến ra chơi.

Trong buổi họp, bọn thư ký trong phòng hầu hết là dân húi cua (hết cua rồi, bồng bềnh tha thướt lắm) và chỉ có 4 vị kẹp tóc (kẹp gì, tóc lõa xõa). Đầu tiên ông TGT ( tụi này sợ lắm), cởi mở, chững chạc vào đề bằng lời nói quyết chắc 100%. Nhiệm vụ của người thư ký trong lớp đối với luật định nhà trường:

  • Đầu giờ học: điểm danh xem có bao nhiêu học sinh vắng, bao nhiêu hiện diện, sĩ số (hết).
  • Phải luôn nhớ mặt những người bạn hầu để có thể điểm từng mặt trong mỗi giờ thay giáo sư.

Ban Giám đốc thiết tha đặt hy vọng, lòng tin tưởng vào các thư  ký. Làm “thi ký” phải có những cần mẫn mới được đứng đắn, thực thà, chịu trách nhiệm với công việc mình làm cho nhà trường và vị giám thị cũng nói rõ đến cái hậu quả của công việc mình làm cẩu thả gây ra. Thí dụ như bạn X vắng hôm ấy, thư ký vì một lý do nào đó (nhiều vị bị dọa nạt, bạn thân…) mà biên học sinh X ấy vẫn có mặt tại trường. Mà thí dụ như học sinh X ấy đang lêu lỏng thì bị tai nạn chẳng hạn.  Đơn kiện của cha mẹ học sinh nhằm vào nhà trường tại sao có sự hiện diện trong sổ tại trường mà lại bị tai nạn ngoài đường. Hậu quả sẽ tai hại từ học sinh thư ký giữ nhiệm vụ biên sổ đến uy tín của nhà trường nữa. Ngoài ra chữ viết của người thư ký phải rõ ràng và đầy đủ nét, biên một cách nhanh chóng.

Kết luận, với công việc thư ký, thầy TGT nhắc học sinh thư ký không biên thiếu sót và luôn luôn làm tròn nhiệm vụ.

Một điều đáng mừng cho bọn thư ký chúng tôi: thầy TGT sẵn sàng ưu đãi và lưu ý đến các học sinh trong ban điều hành trong lớp.  Phần phụ: thầy sẵn sàng giải đáp những thắc mắc cho các thư ký, trưởng lớp, trưởng ban trật tự v.v….

Với những nhiệm vụ mà các thư ký đã thi hành đúng, nhà trường hứa sẽ giúp đỡ học sinh trong một vài trường hợp. Thí dụ như thầy sẽ phê tốt trong thành tích biểu cuối năm, đề nghị phát bằng ban khen, v.v…

Gần đây trường Petrus Ký có tổ chức những cuộc vui có ý nghĩa giải trí mỗi cuối tuần lễ. Học sinh sẽ được xem chớp bóng nơi thư viện nhà trường với giá vào cửa 50đ trong xuất 2 tiếng với các phim vui nhộn : Walt Disney, Charlot, Olympic, v.v… Thế mà nhờ đà ấy tạo ra 2 nguồn lợi:

  1. Học sinh được giải trí lành mạnh cuối tuần.
  2. Nhờ sự hưởng ứng nhiệt liệt của các học sinh – quá rẻ mà – nên số tiền dần dà tạo cho công quỹ nhà trường dồi dào..

Vì thế thầy TGT đã tạo cho chúng tôi niềm vui vẻ tin tưởng nơi BGĐ. Lời tuyên bố:

“Với sự cố gắng của các học sinh có công với nhà trường như trưởng ban trật tự, thư ký, những người thường xuyên làm việc sẽ được sắp xếp vào một chỗ ngồi trong thư viện. Để đáp ứng, một ngày rất gần các em sẽ được vài buổi đi xem chớp bóng không tốn tiền cũng như đôi lúc được tự do tham dự một tổ chức điền kinh cắm trại.

Vị TGT lại lần lượt ghi tên những thư ký của các lớp, hứa sẽ phê điểm tốt vào cuối năm. Nhưng nếu xét qua một năm làm việc người thư ký có cử chỉ cũng như hành động sai trái đều bị loại bỏ, với vài trường hợp gian lận sẽ bị trừng trị riêng.

Với buổi họp trên, tôi mới nhận rằng, nhà trường thật công bằng luôn luôn nhắc nhở khuyến khích và khen thưởng những học sinh có công. Công bằng với công việc như ngày phát học bỗng đã qua: tôi là học sinh cuối cùng với số 81 nhận lãnh số tiền của Hội phụ huynh và cựu học sinh P. Ký gởi đến 5400đ.

Vị Tổng giám thị bảo rằng; Với công quỹ trong năm tới thầy ước lượng sẽ có nhiều hơn năm nay.

Vì những cuộc tổ chức gây quỹ của nhà trường, phần học bổng năm tới sẽ tăng thêm nhiều hơn. Những phần học bổng ấy là sự khích lệ lớn lao mà các học sinh lớp ngày cũng như đêm đều nhận được không ai hơn, kém nhau. Vì thế nên nhà trường đã tạo cho học sinh dứt hẵn ý nghĩ chia rẽ, phân biệt lớp ngày (công) và đêm (bán công).

Sự cố gắng của nhà trường làm cho tôi cũng như bao học sinh khác hân hoan hơn. Tui thú thiệt, tui làm “thư ký” hai năm rồi (mới dám nhận xét vấn đề “thi ký” chứ. Tự xét mình, tôi thấy nhà trường trao nhiệm vụ cho tôi không quá ư là nặng nhọc. Với sự cố gắng vượt bậc của trường “tui”, tôi gởi đến các bạn cùng MBB trường khác cũng hài lòng với trường minh.

Thân mến chào các bạn và kính gởi đến các vị trong Ban Giám đốc các trường về cách đối xử và khen thưởng trách nhiệm của các học sinh trong Ban điều hành trong lớp, trong trường.

MBB KOKA (P. Ký)


*Bài “Đại Hội Thư Ký Trường Tôi” được đăng trên trang Mai Bê Bi, báo Chánh Luận ngày 6-4-1974, và xin cám ơn chị Ái Khanh (Trần thị Bích Thuỷ) đã đánh máy lại để phổ biến.