Yêu muộn

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

(Một bài thơ đọc xuôi và ngược )

Đọc xuôi

Nửa đêm tỉnh giấc chiêm bao,
Ngẩn ngơ nuối tiếc tình sao tuyệt vời.
E-mai lời lẽ đầy vơi,
Sẻ chia tim giá, tìm đôi môi nồng.
Đêm đêm em tựa phòng không,
Gối đơn, mày rũ, có ai chạnh lòng ?!
Bao phen thôi thúc hoài mong,
Nôn nao bày tỏ cõi lòng cùng ai?
Nào ai có biết cho ai!
Đêm khuya thanh vắng khuê phòng lặng trang …!!!???

Đọc ngược

Chiêm bao tỉnh giấc nửa đêm,
Tuyệt vời tiếc nuối sao tình ngẩn ngơ !
Vơi đầy lời lẽ e-mail,
Môi nồng, tim giá đôi tìm sẻ chia.
Phòng không em tựa đêm đêm,
Chạnh lòng ai có rủ mày , gối đơn ?!
Mong hoài thôi thúc bao phen,
Ai cùng bày tỏ cõi lòng nôn nao?!
Cho ai biết có ai nào!
Lặng trang thanh vắng khuê phòng đêm khuya.