Mẹ về hưu …

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Lễ vu lan con không về với ngoại,
Đứng mé hiên, mẹ trông ngóng từng giờ!
Tuổi già hưu, ngày như ngày lặng lờ,
Niềm vui ngoại là có con, có cháu.

hình minh họa

Anh shipper đem hàng nhìn lơ láu ,
Nguyễn thị Lùng, nhà số 6 nhận hàng.
Ngoại lơ ngơ, Lùng là tui, hàng gì đó đưa đây,
Cụ phải đóng ba chục ngàn tiền phí .

hình minh họa

Đếm bạc lẽ, từng đồng vẫn không đủ,
Chưa tới lương, hưu chỉ mấy triệu đồng.
“Bà Hai Bang, cho tui mượn năm ngàn ,
Mới đóng tiền rác, vét mấy đồng ráo trọi ”…