Chiều cuối năm bên mồ Petrus Ký

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Hình 1: Nhà mộ chính của cụ Petrus Ký

Hình 2: Cổng lớn trước ở đường Trần hưng Đạo khu mộ ở Chợ Quán Sài Gòn

Hình 3: Bia tưởng niệm ở nhà thờ Cái Mơn

Hình 4: Ngôi nhà gỗ do chính cụ Petrus Ký xây dựng (hình đen trắng)

Hình 5: Bìa tựa sách của Ô Nguyễn đình Đầu

Hình 6: Câu khắc trên Cổng nhà mồ: Sic Vos Non Vobis

Hình 7: Mộ của cụ Petrus Ký

Chiều cuối năm bên mồ Petrus Ký

Thơ thư pháp Kinh Bồng-Trần công Bình

Bên mộ vắng, một chiều buồn phiêu lãng,

Lòng lâng lâng tưởng nhớ một thiên tài.

Ấy vậy mà ai đã từng ôm sách vỡ,

Mái trường xưa Petrus Ký, ngậm ngùi thay !

Người đã thế, học trò nay cũng vậy ,

Lỡ một thời, kẻ sĩ nhục nhân tài.

Dù năm châu, bốn bể, buồn thay,

Ngôi mộ cổ, lặng nhìn bia, ốc nướng (*)

Quán ốc buồn bên ngôi mồ Petrus Ký,

Ngậm ngùi thay, nhà bác học thiên tài.

Lạ lùng thay, đất nước của tương lai,

Bao tiến sĩ chẳng đoái hoài bác học ?!

19.1.2020

(*) cửa chính vào khu mộ, trước căn nhà cổ do chính cụ Petrus Ký cất lúc sinh tiền, giờ là một quán ốc nướng.